Sháním všechna čísla
SBORNÍKU
JEDNOTY POTOMKŮ
POBĚLOHORSKÝCH
EXULANTŮ-POKUTNÍKŮ
A PŘÁTEL RODOPISU...

ROČNÍK X. 2003                                   ČÍSLO ?

S B O R N Í K

JEDNOTY POTOMKŮ POBĚLOHORSKÝCH EXU-

LANTŮ-POKUTNÍKŮ A PŘÁTEL RODOPISU V PRAZE

Žádám tímto všechny bývalé členy (či jejich potomky) Jednoty potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze

Aby mne, potomka člena Jednoty, kontaktovali ve věci dokumentace činností Jednoty a možném znovuzaložení.

JPPEPPR@post.cz

           


Copyright © 2003